او دوست داشت دوست دختر عکس سکسی سیاوش دلسوز خود را در الاغ عصبانی و لعنتی کرد

نمایش ها: 3572
آن مرد می خواست با دوست دخترش که در حال خواندن کتابش بود سرگرمی کند. با نزدیک تر شدن ، آلت تناسلی مرد را از زیر شلوار خود بیرون انداخت و اجازه داد جریانی از ادرار بر روی صورت زیبایش جاری شود. دختر عکس سکسی سیاوش دلسوز چنین سرگرمی را دوست داشت ، و به زودی از او خواست که یک چشمه را روی کلاه خود بگذارد. او انگار نه هیجان زده ، و هنگامی که او یک عضو را به الاغ خود فرستاد ، او فقط خوشحال بود. زیبایی با احساس عزت در الاغ خود ، زیبایی به سلامتی ناله کرد و فریاد زد که چقدر خوب است تا از این کار متوقف نشود. وقتی که کار به پایان رسید و او در مورد او انجام شد ، کودک آلت تناسلی خود را با ادرار طلایی خود شست.