الاغ را در عکس کيروکوس وکون طبیعت قرار دهید

نمایش ها: 2106
با خوشگذرانی برای برخی از سرگرمی های بیابان ، یک دختر بچه آبدار دوست پسر سیاه خود را به یک جنگل غیر مسکونی می برد ، جایی که او از این مرد درخواست می کند که بیدمشک خیس خود عکس کيروکوس وکون را لیس بزند و سپس او را به سمت یک دزد دریای دور و داغ بلغزد.